Contact:

REMONTOWA HOLDING S.A.
ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk

 

Office:

+48 58 309 11 69
sekretariat@remontowaholding.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy,
KRS 29098, PL 583 26 25 262
Share capital of 50 000 000 PLN, paid in full.