< Powrót do Media

28 czerwca 2022

Umowa na kolejne okręty Kormoran II

W Porcie Wojennym w Świnoujściu, 26 czerwca 2022 r. wicepremier i minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na budowę i dostawę kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II dla Marynarki Wojennej.

Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. jako lider, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Podobnie jak trzy pierwsze okręty tego typu, następne także zostaną zbudowane w stoczni Remontowa Shipbuilding.

- Miałem sposobność zatwierdzić umowę w sprawie wyposażenia polskiej Marynarki Wojennej w trzy kolejne niszczyciele min. To bardzo dobre okręty, jak słyszałem od marynarzy - poinformował wicepremier. - Trzy kolejne okręty, wyprodukowane przez polską stocznię trafią do polskiej marynarki wojennej już jako okręty produkowane seryjnie - dodał szef MON.

Podczas uroczystości, szef MON wręczył także marynarzom 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wyróżnienia i odznaczenia resortowe. Podziękował im także za służbę pełnioną zarówno w kraju, jak i w ramach NATO.

Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Mogą wykonywać swoje zadania zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).