< Powrót do Media

29 marca 2023

Powstaje czwarty polski niszczyciel min

W stoczni Remontowa Shipbuilding z grupy Remontowa Holding w Gdańsku, 28 marca 2023 r. uroczyście pocięto pierwsze blachy na budowę czwartego seryjnego niszczyciela min typu Kormoran II. Okręt otrzyma nazwę ORP Jaskółka i zasili flotę 12. Dywizjonu Trałowców 8. FOW, stacjonującego w Porcie Wojennym w Świnoujściu.

Okręt budowany jest na mocy kontraktu zatwierdzonego 26 czerwca 2022 r. przez wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Stronami umowy są, Agencja Uzbrojenia - ze strony Skarbu Państwa, oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego, Polskiego Rejestru Statków, instytucji finansowych oraz firm bezpośrednio współpracujących przy budowie tych nowoczesnych okrętów, a także przedstawiciele obu stoczni wchodzących w skład grupy kapitałowej Remontowa Holding.

"Dla Marynarki Wojennej dzisiejszy dzień jest szczególny, to praktyczne rozpoczęcie budowy nowego niszczyciela min, już czwartego z serii, który już niebawem będzie nosić nazwę ORP Jaskółka," – mówił Szef Zarządu Uzbrojenia kontradmirał Włodzimierz Kułagin, a następnie odczytał list wystosowany przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Wiesława Kukułę do uczestników uroczystości.

„Wierzę, że załoga stoczni Remontowa Shipbuilding doskonale poradzi sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem. Cieszę się, że budowa polskiego okrętu została powierzona budowniczym o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoje obowiązki. Życzę powodzenia w tym niezwykle odpowiedzialnym przedsięwzięciu.”

Budowany okręt, to już czwarty niszczyciel min typu Kormoran II (wyporność: do 850 t, długość całkowita 58,50 m, szerokość maks. 10,30 m) budowany w stoczni Remontowa Shipbuilding. Pierwszy, prototypowy okręt ORP Kormoran, zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej, wszedł do służby w listopadzie 2017 r.

Jego eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP Albatros i ORP Mewa (przekazane Zamawiającemu w 2022 roku) jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany wprowadzone na jednostkach seryjnych, dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych.